Verkstaden

  • Vi har en rikligt utrustad verkstad med flera maskiner och verktyg som inte ens märkesverkstäderna har.
  • Våra befintliga lokaler är 350m2  stora och byggnationen av ytterligare 350m2 har påbörjats.
  • Vi har 5m i takhöjd och 4,5m i porthöjd så vi får in det mesta i värme och under tak.
  • Totalt åtta lyftar kommer att finnas tillgängliga inom kort.